PRAWO - WIEDZA - DOŚWIADCZENIE
PRAWO - RZETELNOŚĆ - SKUTECZNOŚĆ
jQuery Slider


        Kancelaria Adwokacka «
        

             Kancelaria Adwokacka Poznań

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Chudak Zenon

powstała w 1991 roku

 

Adwokat Zenon Chudak został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Poznaniu w 1988 roku.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe, to pełnienie funkcji prokuratora, a następnie – pomiędzy datą wpisu na listę adwokatów, a założeniem Kancelarii, czyli w okresie karencji – etatowy doradca prawny Szefa Regionu Solidarności i w podobnym charakterze zatrudniony w Senacie RP.

Jako początkujący adwokat mecenas Zenon Chudak reprezentował przed Sądami bezprawnie skazanych w PRL-u zasłużonych działaczy podziemia prawicowego  w sprawach uznania wyroków za nieważne i ich rehabilitacji.

Ponadto w RP bronił ludzi niesłusznie oskarżanych i bezprawnie eliminowanych z życia społeczno-gospodarczego, oczyszczając ich od bezpodstawnych zarzutów naruszania prawa, jednocześnie przywracając im dobre imię.

Mecenas Zenon Chudak posiada wieloletnie doświadczenie obrońcy w procesach karnych, w tym również o najpoważniejsze przestępstwa.

Zajmuje się też obroną młodocianych i nieletnich, zgodnie z zasadę lus est ars boni et aequi ( prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne).

W prowadzonych mediacjach i procesach odszkodowawczych oraz o zadośćuczynienie, będących następstwem wypadków komunikacyjnych, bardzo często ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim inwalidztwem - adwokat Zenon Chudak  jako jeden z pierwszych w kraju – skutecznie przecierał drogę do najwyższych kwot, w tym przekraczających milion złotych.

W swojej praktyce zawodowej adwokat Zenon Chudak reprezentował też  znaczną ilość osób w sprawach rodzinnych,  a w szczególności w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących władzy rodzicielskiej i innych. Zlecane sprawy załatwiane są szybko i skutecznie.

Doświadczenie w sprawach spadkowych i o podziały majątków, pozwala sprawnie reprezentować wnioskodawców, czy też uczestników postępowań nieprocesowych przed Sądami. Kancelaria Adwokacka również przygotowuje sprawy do finalizacji u notariusza.

Adwokat Zenon Chudak prowadzi sprawy karne, cywilne, rodzinne, ubezpieczeniowe i odszkodowawcze oraz podatkowe, administracyjne i inne.

Nadto zajmuje się porządkowaniem stanów prawnych nieruchomości - Poznań.

Apelacje, kasacje, skargi kasacyjne, zażalenia i  inne zaskarżenia orzeczeń sądowych mają dużą skuteczność.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Chudak Zenon wnosi też skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W dotychczas prowadzonych sprawach wyniki satysfakcjonowały klientów.

Adwokat Zenon Chudak występował i nadal występuje przed Sądami - w wielu miastach na terenie kraju, a w szczególności :  Poznaniu, Warszawie,  Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Gdańsku, Radomiu, Zielonej Górze i innych.

Kancelaria Adwokacka Zenona Chudaka współpracuje z wieloma innymi kancelariami, instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami. Adwokat Zenon Chudak był autorem Statutu i współzałożycielem Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego - Kapłana związanego z ruchem NSZZ Solidarność.

Adwokat Zenon Chudak  sporządza skargi powodowe  o stwierdzenie nieważności małżeńskich ślubów  kościelnych i inne pisma inicjujące małżeńskie procesy kościelne.

         
        
        © 2015